Reference

Projekti odlagališta otpada:

Odlagalište otpada Vulina Draga – Povljana (2020. godine)

Odlagalište otpada Sorinj – Rab (2017. – 2018. godine)

Odlagalište otpada Diklo – Zadar, sustav otplinjavanja (2016. godine)

Odlagalište otpada Kupinovica – Supetar (2015. – 2019. godine)

Odlagalište otpada Bikarac – Šibenik, sustav otplinjavanja (2015. – 2017. godine)

Odlagalište otpada Wellington – Vis (2013. – 2014. godine)

Odlagalište otpada Kraplja – Gunja (2010. – 2023. godine)

Odlagalište otpada Jelenčići V – Pazin (2009. – 2018. godine)

Odlagalište otpada Bratiškovački gaj – Skradin (2008. godine)

Odlagalište otpada Doroslov – Donji Miholjac (2007. – 2023. godine)

Odlagalište otpada Tarno – Ivanić Grad (2007. – 2023. godine)

Odlagalište otpada Mraclinska Dubrava – Velika Gorica, sustav otplinjavanja (2006. – 2009. godine)

Odlagalište otpada Caska – Novalja (2006. – 2019. godine)

Odlagalište otpada Sv. Kuzam – Pag (2006. – 2017. godine)

Odlagalište otpada Karepovac – Split, sustav otplinjavanja (2006. – 2016. godine)

Odlagalište otpada Cere – Labin (2005. godine)

Odlagalište otpada Totovec – Čakovec (2004. – 2023. godine)

Projekti pretovarnih stanica:

Pretovarna stanica za komunalni otpad u sklopu CGO Kaštijun – Pazin (2014. – 2015. godine)

Pretovarna stanica za komunalni otpad u sklopu CGO Babina Gora – Otočac (2019. – 2021. godine)

Pretovarna stanica za komunalni otpad u sklopu CGO Piškornica – Varaždin (2021. – 2023. godine)

Pretovarna stanica za komunalni otpad u sklopu CGO Piškornica – Zabok (2022. – 2023. godine)

Pretovarna stanica za komunalni otpad – Novalja (2021. – 2023. godine)

Projekti reciklažnih dvorišta za komunalni otpad:

Reciklažno dvorište – Marčana (2018. – 2019. godine)

Reciklažno dvorište – Sveti Ivan Zelina (2016. godine)

Reciklažno dvorište – Ivanić Grad (2016. godine)

Reciklažno dvorište – Rab (2016. godine)

Reciklažno dvorište – Čazma (2015. – 2016. godine)

Reciklažno dvorište – Klinča Sela (2015. – 2023. godine)

Reciklažno dvorište – Poreč (2015. godine)

Reciklažno dvorište – Pazin (2014. – 2015. godine)

Reciklažno dvorište – Kloštar Ivanić (2014. – 2015. godine)

Reciklažno dvorište – Brckovljani (2014. godine)

Reciklažno dvorište – Novalja (2014. godine)

Reciklažno dvorište – Čakovec (2012. godine)

Projekti reciklažnih dvorišta za građevni otpad:

Reciklažno dvorište za građevni otpad – Novalja (2016. – 2020. godine)

Reciklažno dvorište za građevni otpad – Rab (2015. – 2016. godine)

Reciklažno dvorište za građevni otpad – Čakovec (2004. godine)

Sortrinice:

Sortirnica – Crikvenica (2019. – 2020. godine)

Sortirnica – Rab (2017. godine)

Sortirnica – Pag (2016. godine)

Sortirnice u sklopu reciklažnog centra – Čakovec (2015. – 2016. godine)

Građevina za baliranje papira u sklopu CGO Bikarac – Šibenik (2015. – 2016. godine)

Sortrnica – Novalja (2015. – 2016. godine)

Sortrinica – Poreč (2015. – 2017. godine)

Kompostane:

Kompostana – Pag (2016. godine)

Kompostana u sklopu reciklažnog centra – Čakovec (2015. – 2016. godine)

Ostale građevine za gospodarenje otpadom:

Centar ponovne uporabe – Novalja (2022. – 2023. godine)

Garaža za komunalna vozila u sklopu CGO Bikarac – Šibenik (2019. – 2020. godine)

Centar ponovne uporabe u sklopu reciklažnog centra – Čakovec (2015. – 2016. godine)

Projekti građevina vodoopskrbe i odvodnje:

Sanacija vodovodne mreže na željezničkom Glavnom kolodvoru – Zagreb (2007. – 2008. godine)

Rekonstrukcija hidrantske mreže na željezničkom Centralnom skladištu – Zaprešić (2006. godine)

Akumulacija za potrebe navodnjavanja – Škabrnja (2006. godine)

Projekti prometnica:

Rekonstrukcija Ulice II Kolodvorski odvojak – Klinča Sela (2017. – 2023. godine)

Rekonstrukcija prilazne ceste reciklažnom dvorištu – Klinča Sela (2016. – 2020. godine)

Sanacija raskrižja Ž5190 i prilaza naselju Stancija Pataja – Pazin (2009. godine)

Izgradnja autobusnih stajališta – Škabrnja (2008. godine)

Izgradnja sportsko rekreacijskog kompleksa – Škabrnja (2007. godine)

Izgradnja pješačkih staza – Škabrnja (2006. – 2008. godine)

Projekti prometne opreme i signalizacije:

Rekonstrukcija prolaza Mirna – Istarski ipsilon (2011. godine)

Mjere za usporavanje prometa na Ž5190 – Pazin (2009. godine)

Signalizacija benzinske postaje – Konjšćina (2007. godine)

Turistička signalizacija – Škabrnja (2006. godine)

Turistička signalizacija – Ličko – senjska županija (2005. – 2006. godine)

Prometni elaborati (2005. – 2016. godine)

Nadzor i projektantski nadzor:

Projektantski nadzor izgradnje građevina za gospodarenje otpadom u Čakovcu, Labinu, Pagu, Velikoj Gorici, Ivanić Gradu, Novalji, Gunji, Donjem Miholjcu, Rabu, Otočcu, itd.

Stručni nadzor izgradnje građevina za gospodarenje otpadom u Šibeniku, Kloštar Ivaniću, Novalji, Ivanić Gradu, Sisku, Pagu, Svetom Ivanu Zelini, Čakovcu, itd.

Elaborati i planovi:

Planovi gospodarenja otpadom za jedinice regionalne i lokalne samouprave: Zagrebačku županiju, gradove Veliku Goricu, Sveti Ivan Zelina, Donji Miholjac, Rab, Poreč, Pag, Novalju i Labin te općine Gunju, Pićan, Svetu Nedelju, Rašu, Kršan, Bošnjake, Drenovce, Škabrnju, Vrsar, Funtanu, Vižinadu, Tar-Vabrigu, Kaštelir-Labince i Brckovljane.

Planovi uklanjanja nelegalnih odlagališta otpada (tzv. divljih odlagališta) u jedinicama regionalne i lokalne samouprave: Šibensko – kninska županija (za gradove Šibenik, Vodice, Skradin, Drniš i Knin te općine Unešić, Ružić, Biskupija, Kistanje, Civljane, Kijevo, Promina i Ervenik), gradove Supetar, Novalja, Ogulin, Pag, Kutina, Popovača i Pazin te općine Brinje, Okučani, Darda, Jagodnjak, Šodolovci, Lekenik, Sunja, Satnica Đakovačka, Drenovci, Babina Greda, Vođinci, Gunja, Stara Gradiška, Nedelišće, Sunja, Dvor i Staro Petrovo Selo.

Elaborati gospodarenja otpadom za komunalna poduzeća u Novalji, Ivanić Gradu, Donjem Miholjcu, Poreču i Čakovcu.

Elaborati zaštite od požara za odlagališta otpada (Rab, Pag, Novalja, Ivanić Grad, Zadar, Gunja, Supetar, Donji Miholjac itd.) postrojenja za obradu otpada (Čakovec, Poreč, Šibenik itd.), reciklažna dvorišta (Metković, Čazma itd.) zgrade i ostale građevine.

Elaborati zaštite na radu za odlagališta otpada, postrojenja za obradu otpada, reciklažna dvorišta, zgrade i ostale građevine.

Planovi i programi održavanja građevina u Šibeniku, Zagrebu, Sisku, Donjem Miholjcu, itd.

Održavanje sustava otplinjavanja na odlagalištima otpada u Sisku, Donjem Miholjcu, Šibeniku, Pagu, Novalji, Čakovcu, Samoboru, Ivanić Gradu, Rabu, itd.