Nadzor i projektantski nadzor

Projektantski nadzor na odlagalištima otpada u Čakovcu, Labinu, Pagu, Velikoj Gorici, Ivanić Gradu, Novalji, Gunji, Donjem Miholjcu, Rabu, itd. (2005. – 2021. godine)

Nadzor izgradnje građevina za gospodarenje otpadom u Šibeniku, Kloštar Ivaniću, Novalji, Ivanić Gradu, Sisku, Pagu, Svetom Ivanu Zelini, Čakovcu, itd. (2005. – 2021. godine)