Inženjersko-konzultanske usluge

Planovi održavanja građevina u Šibeniku, Zagrebu, Sisku, Donjem Miholjcu, itd. (2003. – 2016. godine)

Održavanje sustava otplinjavanja na odlagalištima otpada u Sisku, Donjem Miholjcu, Šibeniku, Pagu, Novalji, Čakovcu, Samoboru, Ivanić Gradu itd. (2003. – 2021. godine)

Elaborati zaštite na radu za odlagališta otpada, postrojenja za obradu otpada, reciklažna dvorišta, zgrade i ostale građevine.

Elaborati zaštite od požara za odlagališta otpada (Rab, Pag, Novalja, Ivanić Grad, Zadar, Gunja, Supetar, Donji Miholjac itd.) postrojenja za obradu otpada (Čakovec, Poreč, Šibenik itd.), reciklažna dvorišta (Metković, Čazma itd.) zgrade i ostale građevine.