Elaborati gospodarenja otpadom

Elaborati gospodarenja otpadom za komunalna poduzeća u Novalji, Ivanić Gradu, Donjem Miholjcu, Poreču i Čakovcu (2014. – 2021. godine)