Planovi sanacija nelegalnih odlagališta otpada

Planovi sanacija nelegalnih odlagališta otpada (tzv. divljih odlagališta) u jedinicama regionalne i lokalne samouprave: Šibensko – kninska županija (za gradove Šibenik, Vodice, Skradin, Drniš i Knin te općine Unešić, Ružić, Biskupija, Kistanje, Civljane, Kijevo, Promina i Ervenik), gradove Pag i Pazin te općine Drenovci, Babina Greda, Vođinci i Gunja (2005. – 2011. godine)