Planovi sanacija nelegalnih odlagališta otpada

Planovi sanacija nelegalnih odlagališta otpada (tzv. divljih odlagališta) u slijedećim jedinicama regionalne i lokalne samouprave: Šibensko – kninskoj županiji, gradovima Pagu i Pazinu te općinama Drenovci, Babina Greda, Vođinci i Gunja (2005. – 2011. godine)