EU programi

Key Expert pri implementaciji ISPA projekta “Priprema projekata zaštite okoliša u sektoru otpad koji će se provoditi kroz IPA program u Hrvatskoj” za Carl Bro/Grontmij, Danska/Nizozemska (2009. – 2010. godine)

Short term Expert pri implementaciji ISPA projekta “Ocjena Regionalnih centara gospodarenja otpadom Split, Rijeka i Pula” za COWI, Danska (2008. godine)

Key Expert pri implementaciji ISPA projekta “Tehnička pomoć za Regionalni centar gospodarenja otpadom Bikarac” za COWI, Danska (2007. – 2009. godine)